top of page
1607439989.png

Reč autora

Kao profesor i konsultant imam priliku da radim sa velikim brojem kompanija i nepristrasno, sa strane ali i iznutra, osluškujem njihovo pulsiranje. Godinama unazad posmatram kako potpuno raznorodne kompanije i menadžeri prave identične greške i što je, još interesantnije, svesni su većine tih grešaka, ali ih iznova ponavljaju. Kao da su kompanije i menadžeri, koji ih vode, omađijani inercijom zabluda i kao da ponekada nisu sposobni da izađu iz te začarane petlje. To je fenomen kojim se bavi ova knjiga.

Oduvek sam razmišljao o tome zašto svi pišu knjige koje samo slave uspeh i poslovni svet predstavljaju kao bezgrešan i savršen kontekst, u kojem svaki poslovni razgovor rezultuje genijalnom inovacijom, a svaka odluka menadžera profitom za vlasnika. Veliki broj poslovnih knjiga promoviše samo pozitivne primere i sugeriše „recepte za garantovani poslovni uspeh“. Takav pristup je donekle razumljiv. Ljudi po prirodi vole da stave „ružičaste naočare“, zato što se tada bolje osećaju, ali realan poslovni svet je prilično nesavršen. Za razliku od takvih knjiga koje ukazuju na to šta menadžeri savršeno rade, ovaj tekst ukazuje na greške koje menadžeri prave. Knjiga pokušava da identifikuje greške koje se stalno ponavljaju i da ukazivanjem na njihove forme i implikacije, pomogne menadžerima da ih prepoznaju u svom poslovnom okruženju i njima proaktivno upravljaju svojim ponašanjem i odlukama. Knjiga je namenjena svima koji upravljaju bilo kojim timom, kao i zaposlenima koji su deo bilo kog tima ili poslovnog sistema.

 

Greške, zablude i predrasude menadžera su podeljene u 30 grupa prema ključnim rečima. Čitaoci će shvatiti da se unutar svake grupe nalazi više menadžerskih grešaka, direktno ili indirektno relevantnih za naslov konkretne grupe. Svaka grupa grešaka je elaborirana u „trokoraku“. Prvo se opisuje realna studija slučaja koja uvodi čitaoca u realni poslovni kontekst u kojem se čini greška. Ovaj primer je podloga za diskusiju koja osvetljava različite nijanse ispoljavanja te grupe grešaka. Na kraju se koncizno sumiraju saveti za menadžere. Namera mi je bila da glasno i jasno zajedno identifikujemo greške koje se ponavljaju u poslovnoj praksi i stavimo na sto moguće predloge kako da se one eliminišu ili smanje na minimum. Iskreno, određeni broj opisanih grešaka u knjizi su autobiografske. Svi pravimo propuste, ali je cilj da ih budemo svesni, jer je to prvi korak ličnog sazrevanja i unapređenja. Nadam se da će čitaoci prepoznati svoje greške i da će to biti podloga za makar minimalno obogaćivanje njihovog poslovnog „ja“.

Neko će reći da je mana ove knjige subjektivan pogled autora na poslovnu stvarnost i da mogu postojati različite perspektive te iste stvarnosti. To je tačno, ali antipod te potencijalne mane je iskreno i nesebično deljenje ličnog kumuliranog iskustva. Ideje na kojima je knjiga bazirana su dugo sazrevale i postepeno se taložile. Studije slučaja, diskusije i preporuke sam lično „proživeo“ i za svaki izneti stav sam imao vizuelnu i emotivnu asocijaciju iz rekapituacije ranijeg poslovnog iskustva.

 

Tekst je obogaćen velikim brojem analogija, citata, stihova, poslovica, mitova i šala. Moja namera je bila da pokažem da veliki broj grešaka koje uočavamo u poslovnom svetu, imaju svog „blizanca“ u svakodnevnom realnom ili fiktivnom životu. Osim toga, želja mi je da čitalac, koji nema poslovnog iskustva, može kroz ove analogije da razume svet, koji mu nije toliko iskustveno blizak.

 

Jedna od ključnih poruka knjige je moj životni moto „ničeg previše, ničeg premalo“. Najveći broj grešaka, zabluda i predrasuda je upravo plod našeg ekstremiranja, odnosno naše nemogućnosti da sprečimo da klatno ličnog stava ili ponašanja ode samo na jednu stranu. Lično verujem u teoriju ekvilibrijuma. Svestan sam da je svaka ravnoteža privremena i da svaka neravnoteža stvara novi poriv da pronađemo novu ravnotežu. Iz te perspektive, život možemo posmatrati kao stalnu težnju da se vratimo u novo više ravnotežno stanje. Nadam se da će ova knjiga pomoći da o tome još jednom zajedno promislimo.

 

Prof. dr Dragan Lončar

Dragan Loncar slika.jpg

dr Dragan Lončar

Contact
bottom of page